Treballa amb nosaltres

[awsmjobs listings="30"]

Centre Comercial Andorra, S.A. només accepta candidatures que disposin de permis anual de residència i treball vigent o que compleixin amb els requisits establerts pel servei d’immigració d’andorra per a obtenir l’esmentat permís anual. Les candidatures que no compleixin amb aquest requisit, seran automàticament descartades.

Els recomanem que visitin la web del servei d’immigració per a revisar quins son els requisits exigits per a sol.licitar el permís anual de residència i treball, en el cas de que no en disposin.