Treballa amb nosaltres

Vols formar part del nostre equip?

Coneix les ofertes de treball del GRUP CCA
Vols formar part del grup CCA en el futur?

Centre Comercial Andorra, S.A. només accepta candidatures que disposin de permis anual de residència i treball vigent o que compleixin amb els requisits establerts pel servei d’immigració d’andorra per a obtenir l’esmentat permís anual. Les candidatures que no compleixin amb aquest requisit, seran automàticament descartades.

Els recomanem que visitin la web del servei d’immigració per a revisar quins son els requisits exigits per a sol.licitar el permís anual de residència i treball, en el cas de que no en disposin.

Treballadors del Grup

El treballador de CCA és un actiu molt valuós. 
Grup CCA, és el resultat de les idees i l’esforç de tot un equip.

Treballadors del Grup

El treballador en CCA és un actiu molt valuós. El Grup CCA té com a objectiu disposar d’una plantilla compromesa amb l’excel·lència en el servei, altament motivada i alineada amb la visió de la companyia per a aconseguir els objectius del projecte comú. El que avui és Grup CCA, és el resultat de les idees i l’esforç de tot un equip replet de Talent.

Condicions

Els treballadors de CCA són molt importants per al Grup. 
CCA ofereix llocs de treball estables i de qualitat, impulsant entre altres, el desenvolupament personal i professional, l’estabilitat i la formació.

Condicions

Els empleats de CCA són molt importants per a la companyia. CCA disposa d’un Model de Recursos Humans reconegut per oferir llocs de treball estables i de qualitat des dels quals s’impulsen, entre altres, el desenvolupament personal i professional, l’estabilitat, la formació, el lideratge o l’equitat.