Política de privacitat de l'App CCAFidelia

Mitjançant aquesta Política de Privacitat, CENTRE COMERCIAL ANDORRÀ (en endavant, “CCA”) l’informa de les dades personals que tractem mitjançant l’aplicació CCAFidelia (en endavant, “l’App”), com les tractem i protegim, i dels drets que, en relació amb les seves dades personals i els nostres tractaments, li atorga la normativa en matèria de protecció de dades personals que ens és aplicable.

Normativa aplicable

Concretament, la normativa en matèria de protecció de dades personals que ens és aplicable, és la següent:

  1. Llei 29/2021, del 28 d’octubre, Qualificada de Protecció de Dades Personals (en endavant, “LQPD”) i els seus reglaments d’execució, i
  2. Reglament (UE) 679/2016 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant, “RGPD”).

Hem estructurat aquesta informació en els següents desplegables, per a facilitar-li l’accés als punts del seu interès, si bé li recomanem que llegeixi aquesta Política de Privacitat íntegrament:

Aquesta política de privacitat aplica als usuaris de l’App i a totes les persones quines dades personals puguin aparèixer en aquesta o en el context dels serveis que aquesta ofereix.

En general, és vostè qui, directa i conscientment, ens proporciona les seves dades personals, mitjançant els diferents formularis i serveis que ofereix l’App (per exemple els formularis de registre o contacte, i el servei de compra on-line). Les úniques excepcions a aquesta norma general, són:
• Els tiquets que el Grup CCA genera en relació amb les seves compres dins el Grup.
• Els cupons que CCA genera atenent al perfil en el que millor encaixen les seves compres i dades de registre.
• Els Euros-Fidelia que CCA acumula en la seva targeta com a conseqüència dels descomptes que el programa Fidelia li ofereix en determinades compres.
• Les cookies del lloc web del Grup CCA mitjançant el qual l’App li ofereix alguns dels seus serveis (per exemple, el de “contacte”). Pot obtenir més informació en la corresponent Política de “cookies”.

Per registrar-lo al programa Fidelia
Recollim les dades del formulari de registre de l’app per crear i mantenir el seu compte personal en el programa Fidelia i per autenticar la seva identitat quan ens envia una sol·licitud de dret conforme s’explica en l’apartat 7 d’aquesta política.

El compte Fidelia s’utilitzarà per a:
• Mantenir la nostra relació amb vostè i
• Registrar les seves dades de contacte, la configuració que vostè ha seleccionat per l’app, els seus tiquets de compra dels últims dies, i els cupons i EurosFidelia que té disponibles.

La base legal d’aquest tractament és l’execució de l’acord d’adhesió al programa Fidelia que vostè signa electrònicament en clicar el botó d’enviar i confirmar la seva adhesió mitjançant el correu electrònic que se li envia a aquest efecte.

Per oferir-li el servei de Compra Online
Recollim i recordem les dades dels productes o serveis que vostè vagi seleccionant en la botiga per vostè escollida dins les que s’ofereixen al servei de venda on-line perquè, quan ja tingui tot el que consideri necessari, pugui comprar-los amb una única transacció bancaria que CCA encarrega al seu Proveïdor de Serveis de Pagament (PSP), qui tracta les dades de la seva targeta de crèdit i carrega en la mateixa l’import de la seva compra.

Noteu que CCA no tracta dades de la seva targeta de crèdit, i només coneix els quatre últims dígits que el PSP retorna amb la confirmació de l’operació (les quals CCA utilitzarà únicament en cas que vostè sol·liciti una devolució o una consulta en relació amb aquest pagament). El PSP es l’únic responsable del tractament de la seva targeta de crèdit, i de la validació o denegació de l’operació de pagament amb la que es formalitza el contracte de compravenda dels productes i serveis que hi hagi a la seva cistella de la compra.

La base legal d’aquest tractament és la preparació i execució del contracte de compravenda que vostè signa electrònicament en clicar el botó de pagament en el TPV virtual que li presenta el PSP.

Per atendre les seves consultes, sol·licituds o reclamacions
Recollim les dades personals que vostè ens proporciona mitjançant el formulari de contacte que facilita el nostre lloc web (enllaçat a l’App) o mitjançant el telèfon, el correu electrònic, o quan es persona directament en el servei d’Atenció al Client del centre comercial, per atendre les seves consultes, sol·licituds o reclamacions en relació amb el programa Fidelia, el Grup CCA o l’App, entre altres.

La base legal d’aquest tractament és el consentiment que vostè expressament manifesta en enviar-nos o donar-nos aquestes dades personals, i el nostre interès legítim en atendre’l.

Per iniciatives de recerca i millora dels serveis que li ofereix el Grup CCA
CCA tractarà les seves dades personals per anonimitzar-les a l’efecte de fer-les servir en iniciatives de recerca i millora dels serveis sense que en cap cas ningú pugui vincular aquestes dades anonimitzades amb vostè.

La base legal d’aquest tractament és l’interès legítim de CCA en millorar la relació amb els membres del programa Fidelia així com en millorar els seus serveis.

Per millorar la seva experiència en el nostre lloc web
Utilitzem “cookies estadístiques” que descarrega en el seu mòbil el lloc web cca.ad enllaçat a algunes de les funcionalitats de l’App (per exemple, per oferir-li els serveis Fidelia de contacte, i d’ofertes i promocions) amb el propòsit d’extraure estadístiques agregades de les seves visites a les pàgines de la nostra web i interaccions amb els nostres continguts amb les quals analitzem com es podria millorar la seva experiència. Per a més informació, si us plau, consulti la política de cookies del nostre lloc web.

La base legal d’aquest tractament és el consentiment que vostè expressament manifesta mitjançant el banner de cookies del nostre lloc web.

Per a altres finalitats que no siguin incompatibles amb les anteriors
Podem fer ús de les seves dades personals per a altres finalitats que no siguin incompatibles amb les anteriorment assenyalades (com ara finalitats d’arxiu per raó d’interès públic, finalitats de recerca científica o històrica, o finalitats estadístiques) sempre que això estigui permès per la normativa en vigor en matèria de protecció de dades personals, i actuant en tot cas de conformitat amb aquesta i amb la resta de normativa aplicable.

L’únic responsable de les activitats de tractament de dades personals que aquí es descriuen és Centre Comercial Andorrà, S.A., amb NRT: A-700527-F. Si en algun moment desitja comunicar-se amb nosaltres per a contrastar opinions sobre les nostres pràctiques de privacitat, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través de qualsevol dels següents mitjans:
Per correu postal, dirigint-se a Protecció de Dades del Grup CCA, Avda. Meritxell 92, Andorra la Vella, Principat d’Andorra;
Per telèfon, trucant al (+376) +870 300; o
Per correu electrònic adreçat al nostre Delegat de Protecció de Dades: dpd@cca.ad

CCA no cedeix les seves dades personals a ningú tret que:
• Sigui vostè mateix qui ens ho sol·liciti,
• Tinguem l’obligació legal de fer-ho (per exemple, si estem legalment obligats a proporcionar còpies de factures al Departament de Tributs i de Fronteres del Govern d’Andorra quan així ens ho sol·liciti),
• Necessitem protegir els seus drets, els nostres, els dels nostres empleats, o els de tercers (el que inclou la cessió al Servei de Policia per motius de seguretat o a les autoritats en matèria de salut per a prevenir la propagació de malalties, per exemple, per a fins de rastreig de contactes), o
• Necessitem que les tractin els nostres proveïdors de serveis, en el nostre nom (per exemple, per a la gestió i el manteniment dels nostres sistemes d’informació).

Qualsevol transferència internacional que eventualment necessitem dur a terme, complirà amb tot allò que s’estableixi en les normatives en vigor que ens apliquin.

CCA conserva les seves dades personals exclusivament durant el temps que durin els tractaments que les requereixen, i després, durant el temps que sigui necessari per a complir amb les obligacions legals que ens apliquin en cada moment (incloent-hi l’obligació de poder demostrar que hem atès una sol·licitud de destrucció de totes les seves dades personals) o durant el temps que puguin ser requerides en processos de reclamació.

Quan no tinguem una necessitat legítima per a retenir alguna de les seves dades personals, les eliminarem o les anonimitzarem i, si això no fos possible (per exemple, perquè es trobin en còpies de seguretat), les emmagatzemarem de manera segura i les bloquejarem per aïllar-les de qualsevol tractament posterior fins que sigui possible la seva eliminació.

Concretament, les dades que recollim de les “cookies” s’esborren al cap de 3 mesos, els tiquets de compra i les dades de les seves compres s’esborren al cap de 3 mesos i les que recollim per a la resta de finalitats esmentades en aquesta política no s’esborren en tant vostè no ens ho demani.

Té dret a obtenir confirmació sobre si CCA ha recollit o no alguna dada personal seva. Addicionalment, la normativa de protecció de dades que ens aplica li atorga els següents drets:
Accés a les seves dades personals.
Rectificació d’alguna de les seves dades personals, especificant la raó.
Supressió d’alguna o totes les seves dades personals.
Limitació del tractament de les seves dades personals, especificant la raó de la limitació.
Oposició al tractament de les seves dades personals.
Portabilitat de les seves dades personals quan la base de legitimació de la seva recollida hagi sigut el seu consentiment o un contracte.
Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades.
On i com pot exercir els seus drets
Per a que vostè pugui exercir els seus drets, CCA posa a la seva disposició els següents mitjans:
1. Mitjançant l’enviament, a CCA, d’una sol·licitud escrita adreçada a aquesta, a la nostra adreça postal indicada a l’apartat 4 d’aquesta política, indicant-nos un mitjà de contacte amb vostè per poder respondre a la seva sol·licitud, o demanar-li més informació. Agrairíem que indiques en el sobre “Exercici de Drets de Protecció de Dades Personals”.
2. Mitjançant l’enviament a CCA del corresponent formulari (que trobarà a continuació), a l’adreça de correu electrònic dpd@cca.ad, indicant en l’assumpte “Exercici de Drets de Protecció de Dades Personals”.
En tots dos casos, si no ens és possible comprovar que vostè és qui diu ser, li sol·licitarem alguna prova que ens permeti autenticar la seva identitat amb el propòsit d’assegurar-nos de respondre únicament a l’interessat o al seu representant legal, havent d’aportar en aquest darrer cas un document acreditatiu de la representació.
Així mateix, i especialment si considera que no ha obtingut satisfacció plena en l’exercici dels seus drets, l’informem que podrà presentar una reclamació davant l’autoritat nacional de control del seu país, o dirigint-se a aquest efecte a l’APDA.
Formularis per a l’exercici dels seus drets
A fi de facilitar el seu exercici, li facilitem els enllaços al formulari de sol·licitud de cadascun dels seus drets:
Formulari d’exercici del dret d’accés
Formulari d’exercici del dret de rectificació
• Formulari d’exercici del dret de oposició (model A, i model B)
Formulari d’exercici del dret de supressió
Formulari d’exercici del dret a la limitació del tractament
Formulari d’exercici del dret a la portabilitat
Formulari d’exercici del dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades

Estem totalment compromesos amb la protecció de la seva privacitat i les seves dades personals. Hem elaborat el registre de totes les activitats de tractament de dades personals que porta a terme el Grup CCA, i hem analitzat el risc que pot suposar-li cadascuna d’aquestes activitats, així com implementat les salvaguardes legals, tècniques i organitzacionals adequades per a evitar, en la mesura del possible (ja que el risc zero no existeix), l’alteració de les seves dades personals, el seu mal ús, pèrdua, robatori, accés, o tractament no autoritzat.
Mantenim convenientment actualitzades les polítiques de privacitat i “cookies” de la nostra app i els nostres llocs webs per assegurar que li proporcionem tota la informació que tenim sobre el tractament de les seves dades personals.
Hem signat clàusules de protecció de dades i contractes d’encarregat de tractament amb tots els nostres proveïdors de serveis, atesa la necessitat que cadascun té de tractar dades personals.
Addicionalment, restringim l’accés a dades personals a aquells empleats que realment necessitin conèixer-les per a realitzar algun dels tractaments esmentats en aquesta política, i els hem format i conscienciat sobre la importància de la confidencialitat i el manteniment de la privacitat i seguretat de la seva informació, així com sobre les mesures disciplinàries que implicaria qualsevol eventual infracció en aquesta matèria.

Actualitzarem aquesta política de privacitat quan sigui necessari per a reflectir-hi eventuals canvis que s’hi produeixin, per exemple, com a conseqüència de la publicació o esmena dels reglaments que desenvolupen la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals. Si hi ha canvis substancials en aquesta política de privacitat o en la forma en què CCA pensi utilitzar les seves dades personals, li ho notificarem abans que entrin en vigor, enviant-li una notificació o publicant un avís prominent en aquesta app o els nostres llocs web, i vostè tindrà l’opció d’exercitar els seus drets tal com l’hem informat en una secció anterior. En qualsevol cas, li recomanem que revisi periòdicament aquesta política de privacitat per a saber com protegim les seves dades personals.
Si té alguna pregunta sobre aquesta política de privacitat, no dubti a comunicar-nos-la enviant un correu electrònic a dpd@cca.ad.