Avís legal

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL:
Centre Comercial Andorrà

1. Responsable del tractament:

CENTRE COMERCIAL ANDORRÀ, S.A. (En endavant, CCA), NRT: A-700527-F Av. Meritxell 92, Andorra la Vella (Principat d’Andorra). Dades de contacte del delegat de Protecció de Dades: clients@cca.ad

2. Quines dades tractem i durant quant de temps?

CCA tractarà les dades de caràcter personal facilitades pel client en ocasió de sol·licitud d’alta en el Programa, en general; identificatives, característiques personals, professionals i de contacte electrònic, en particular; aquells que es facilitin en el procés de compra o contractació, en general; els obtinguts per l’ús de la targeta, així com les compres associades a la mateixa i dades per efectuar / autoritzar el pagament i facturar els productes i serveis, en particular; els derivats a futur de la relació contractual; dades que CCA pugui inferir a partir de dades estadístiques, CCA tractarà i emmagatzemarà les dades mentre el client estigui actiu en serveis CCA, així com durant el termini de prescripció d’obligacions legals, que poguessin néixer de possibles responsabilitats vinculades al tractament de les dades de client.

3. En què consent el Client quan facilita les seves dades?

CCA tracta i emmagatzema dades necessàries per a: Desenvolupament, gestió, manteniment i control dels serveis vinculats al mateix. CCA emmagatzemarà en un fitxer les dades de caràcter personal enumerats en l’apartat precedent, dades que podran ser utilitzades per a l’elaboració de perfils, amb la finalitat de desenvolupar, gestionar, mantenir i controlar el Club de fidelització i els serveis vinculats al mateix, a força d’estudis, elaboració de perfils, segmentacions sobre les seves dades i/o encreuaments amb altres fitxers responsabilitat de CCA, per a l’oferta de promocions lligades a la condició de Client, a través de mitjans de comunicació electrònica o no, referents a productes o serveis del sector on aquesta desenvolupa la seva activitat (fidelització, alimentació, llar, tèxtil, assegurances, préstecs, òptiques, immobiliària, telecomunicacions, tecnologia, informàtica, carburants, consum, esport, oci, temps lliure, turisme, estètica, perfumeria i mitjans de pagament). Aquest tractament és necessari per al desenvolupament i execució d’aquesta relació negocial / contractual. En cas contrari no se li podran assignar els avantatges relatius a Client Fidelia. No obstant l’anterior, el Client pot oposar-se al tractament de les seves dades amb fins promocionals i a la recepció d’aquest tipus d’enviaments, en el procés d’alta o en un moment posterior, seguint el procediment per a l’exercici de drets descrit en l’apartat 4.

4. Pot l’usuari oposar-se a rebre comunicacions comercials o al tractament amb fins promocionals?

El Client pot oposar-se en qualsevol moment a rebre comunicacions i al tractament de les seves dades per a fins comercials i promocionals, contactant a través de clients@cca.ad, fent clic a l’enllaç de baixa de cadascuna de les comunicacions que rebi, trucant al número d’Atenció al Client +376870310, dirigint-se per escrit a CENTRE COMERCIAL ANDORRÀ, SA, Av. Meritxell 92, Andorra la Vella (Principat d’Andorra) o a  https://cca.ad/avis-legal/

5. Les dades són comunicades a tercers?

a. Partners

CCA, en l’abast del seu programa de fidelitat, arriba a acords amb diferents Partners, que, així mateix, desenvolupen la seva activitat en els sectors enumerats en el punt 3. De vegades, podria ser necessari comunicar a aquests tercers nom i cognoms, així com el nombre de Soci Targeta Fidelia, per tal de poder realitzar les verificacions oportunes per aplicar, per part dels diferents Partners, la promoció acordada al Soci; En cas contrari, no sempre es podrien assignar els avantatges relatius al Programa en aquests Partners.

b. Administració Pública, Jutjats i Tribunals

Si les autoritats governamentals, com ara els cossos de seguretat de l’estat, els jutges i / o tribunals, sol·liciten o requereixen informació o si cal presentar-la per complir alguna llei, CCA comunicarà a aquests tercers les dades que aquests formalment sol·licitin.

6. Com pot l’usuari exercir els seus drets de revocació, accés, supressió, oposició, rectificació, limitació, portabilitat?

Tot Client pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, revocar el seu consentiment, oposar-se al seu tractament, limitar el mateix i/o sol·licitar la portabilitat de les seves dades, mitjançant clients@cca.ad, trucant al número d’Atenció al Client +376870310, dirigint-se per escrit a CENTRE COMERCIAL ANDORRÀ, SA, Av. Meritxell 92, Andorra la Vella (Principat d’Andorra) o a https://cca.ad/avis-legal/

7. Mesures de Seguretat i Confidencialitat de la informació.

CCA ha adoptat les mesures oportunes de seguretat en les seves instal·lacions, sistemes i fitxers. Ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que el client faciliti, vetllant així per la seva integritat, disponibilitat i confidencialitat.